Idiomas

Letonia

I

Inese Vaidere Miembro del Parlamento Europeo por Letonia

V

Vaira Vike-Freiberga ex-presidenta de Letonia